In 4 stappen ontwerp je besluiten die breed gedragen worden

Dit praktische boek is onmisbaar voor iedereen die in de samenwerking tot betere besluiten wil komen.

Het boek stond in de top 10 van bestseller managementboeken en staat op de longlist voor managementboek van het jaar 2018!

Bestel vandaag nog het boek voor €32,90, dan heb je het morgen in huis.

Bestellen
Marjolijn en Edwin hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepsdiscussies en weten dit goed te vertalen in handzame tips, tools en technieken. Tevens bieden zij de inzichten die je niet alleen helpen het proces te begrijpen, maar ze ook toe te passen. Ze combineren een strakke benadering van het procesontwerp voor besluitvorming met een goed gevoel voor de mens.Robert Verheule - Rijkswaterstaat
De methode Decisions by Design heeft een enorme meerwaarde: niet alleen kom je op eenvoudige en gestructureerde wijze tot een groepsbesluit, het besluit zelf is daadwerkelijk goed en alle partijen staan erachter. Met Decisions by Design haal je het beste uit je medewerkers en daarmee uit je organisatie. Decisions by Design: ik beveel het van harte aan!Prof. dr. Emile Aarts - Tilburg University
Te snel oordelen, emotioneel reageren, blijven hangen bij nieuwe inzichten – ik ben in al deze valkuilen getrapt. De kwaliteit van de genomen besluiten was er dan ook naar. Na het lezen van Decisions by Design ben ik meteen in beweging gekomen om het anders te doen. Daarin ligt ook de kracht van dit boek: het zet je aan om de stappen en principes meteen in praktijk te brengen. Ik kan je verklappen: het werkt!Hans van der Loo - Betterday

Decision Design Canvas

De route naar het besluit is evenzo belangrijk als het besluit zelf.

Behoud focus in de afstemming met verschillende belanghebbenden, geef ieder een stem in de besluitvorming en leg alle keuzes goed vast zodat men verantwoordelijkheid neemt.

Het Decision Design Canvas is een gratis tool die handvatten geeft voor productieve en gezamenlijke besluitvorming.

Ga je het Decision Design Canvas toepassen, delen of remixen? Cool! Check even de licentie.

Gratis download
Free download
Met het boek Decisions by Design van Marjolijn en Edwin de Graaf ligt er een gedegen en praktisch werk over besluitvorming waar elke manager en veranderaar zijn voordeel mee kan doen.

De basis vormt een eenvoudig hanteerbaar model dat aansluit op de wijze waarop de menselijke psyche werkt. Wat zich echter op intrapersoonlijk niveau automatisch en logisch afspeelt, gebeurt nog niet vanzelfsprekend in groepen.

In dit boek brengen de auteurs het besluitvormingsproces terug tot vier heldere, opeenvolgende fasen. Hierdoor ontstaat een ontwerp dat groepen helpt om doordachte en gedragen besluiten te nemen.
Het model is bovendien empirisch getoetst, dankzij de jarenlange ervaring van de auteurs als proces- en veranderarchitecten.drs Guido van de Wiel - Wheel Productions

Het boek Decisions by Design bevat bruikbaar gedachtegoed, wat ik graag in de praktijk van verandermanagement wil toepassen.

Het is een inspirerend boek, helder geschreven en met ruime aandacht voor de theorie als hoe je het gedachtegoed met name als facilitator in praktijk kan brengen en waar je dan op moet letten.Anke Zindler - Rijkswaterstaat

Als Change Management Consultant kom ik regelmatig in situaties terecht, waarbij belangen van meerdere partijen behartigd dienen te worden in een beslissing, een voorstel of een aanpak. Hoewel elke adviseur daar zijn eigen technieken en trucjes voor ontwikkelt, ontbrak het tot nu toe aan een solide, pragmatische aanpak om meerdere partijen tot één standpunt te brengen.

Door de vier stappen van Decisions by Design te volgen, ben ik veel beter in staat gebleken om alle belangen in kaart te brengen, de betrokkenen met elkaar te laten praten en begripsvorming te creëren. Om zodoende met elkaar, met onderling begrip, keuzes te maken.

Decisions by Design is een aanrader voor iedereen die stakeholders met verschillende (conflicterende) belangen dient te verbinden. Bijvoorbeeld in een rol als management consultant, product owner, CIO of kwartiermaker.Guido van Gemerden - ictverandermanager.nl

Training
Decisions by Design

In deze eendaagse training leer je de besluitvormingsmethode Decisions by Design om tot een gedragen besluit te komen, waarbij de betrokkenen een win-win situatie ervaren.

We delen de grondbeginselen en de vier stappen, waarmee je in jouw eigen praktijk een groepsbesluit realiseert. Door te timeboxen bereik je bovendien versneld resultaat.

 

Verder lezen | aanmelden

Tips & tricks voor betere besluitvorming


Boeklancering in LEF future center Rijkswaterstaat

Op 12 mei 2017 was de boeklancering. Je krijgt een sfeervolle impressie van dit feest! Klik hier

Waarom heb ik een besluitvormingsmodel nodig?

In 2 minuten leer je uit dit filmpje wat Decisions by Design voor je oplost. Klik hier

Wat houdt Decisions by Design in?

Bekijk dit filmpje dat in 2 minuten het besluitvormingsmodel toelicht, waardoor je nooit meer zonder wil. Klik hier