Het boek Decisions by Design ter waarde van €37,95 is bij de training inbegrepen.


In vier stappen naar breed gedragen besluiten


In deze tweedaagse training leer je de besluitvormingsmethode Decisions by Design om tot een gedragen besluit te komen, waarbij de betrokkenen een win-win situatie ervaren. We delen de grondbeginselen en de vier stappen, waarmee je in jouw eigen praktijk een groepsbesluit realiseert. Door te timeboxen bereik je bovendien versneld resultaat.

Programma

Deze training levert de volgende resultaten op:

  • Toepassen van de 4 vier ontwerpstappen van Decisions by Design, waarmee je een interactief groepsproces ontwerpt die gedragen besluiten oplevert;
  • Focus op betekenisvolle en leerzame interacties tussen mensen naast inhoudelijke transacties;
  • Toepassen van strategische vragen waarmee je besluitvorming kunt sturen;
  • Ervaring met het Decision Design Canvas.


Meld je aan als geïnteresseerdeJouw uitdaging?

Wanneer je regelmatig met verandering en besluitvorming te maken hebt, herken je vast:

  • dat het lastig is om managers, medewerkers, ketenpartners, klanten en leveranciers op één lijn te krijgen;
  • dat de beslisser vaak inhoudelijk niet de meest deskundige is (en de inhoudsdeskundige meestal niet beslissingsbevoegd);
  • dat het niet altijd duidelijk is of er nu een besluit is genomen en of alle stakeholders daar nu wel achter staan.

Kortom: het is uitdagend om alle verschillende belangen in de besluitvorming een stem te laten hebben. Een gedragen besluit bevordert de effectiviteit van projectmanagement, procesmanagement, verandermanagement en van elke samenwerking.

[activecampaign]


Blended learning

Wij begrijpen goed hoe druk je bent. Volle agenda’s zijn een gegeven. Investeren in je eigen ontwikkeling lijkt dan vaak de laatste prioriteit te krijgen. En dat is zonde!

Deze training hebben we daarom gedeeltelijk in een online leeromgeving gezet. Zo kan je wanneer en waar je maar wilt leren. Je kunt daardoor naderhand nog alle trainingsmaterialen raadplegen. Daarnaast prikken we twee bijeenkomsten van een dag om vooral op de toepassing en werkvormen te focussen.


Hoe schep je de situatie dat iedereen zich inzet voor het gezamenlijk belang?

Als professional staat u voor de uitdaging een blijvende verandering aan te brengen in de manier waarop mensen samenwerken; waarbij gedragen besluiten tot betere resultaten moeten leiden. Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden u als veranderaar, interactief met de betrokkenen, naar cruciale en gedragen besluiten waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

In elke samenwerking met projectleden, klanten of business partners, heersen er altijd verschillende zienswijzen, houdingen en belangen. Hoe breng je al die verschillende beelden en interpretaties bij elkaar om tot een breed gedragen besluit te komen, ten behoeve van een plan van aanpak waar alle partijen zich in kunnen vinden?

Wanneer u in een verandertraject of project met anderen samenwerkt, dan wilt u dat de energie, aanwezige kennis en verrichte werkzaamheden daadwerkelijk bijdragen aan het gezamenlijke resultaat. Op zo’n manier dat individuele beelden en belangen gekend worden, verschillende oplossingen samen onderzocht zijn om uiteindelijk de verbinding en het commitment te bereiken naar de gestelde ambitie. Besluitvorming die voor alle partijen een win-win situatie oplevert, zal je bewust moeten vormgeven.

[activecampaign]


Praktische info


Tarief: € 795,- excl BTW

Locatie: Utrecht

Catering: koffie, thee, lunch

Tijd: ca 4 uur online studie en tweemaal 1 dag bijeenkomen

Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 12 personen

Voor wie: veranderaars die de ambitie hebben om met betere besluiten resultaatgerichte samenwerking te bereiken: facilitatoren, leiders, (project)managers, SCRUM masters, coaches, strategisch adviseurs en consultants.