Reviews

Met het boek Decisions by Design van Marjolijn en Edwin de Graaf ligt er een gedegen en praktisch werk over besluitvorming waar elke manager en veranderaar zijn voordeel mee kan doen. De basis vormt een eenvoudig hanteerbaar model dat aansluit op de wijze waarop de menselijke psyche werkt. Wat zich echter op intrapersoonlijk niveau automatisch en logisch afspeelt, gebeurt nog niet vanzelfsprekend in groepen. In dit boek brengen de auteurs het besluitvormingsproces terug tot vier heldere, opeenvolgende fasen. Hierdoor ontstaat een ontwerp dat groepen helpt om doordachte en gedragen besluiten te nemen. Het model is bovendien empirisch getoetst, dankzij de jarenlange ervaring van de auteurs als proces- en veranderarchitecten.drs Guido van de Wiel - Wheel Productions
Het boek Decisions by Design bevat bruikbaar gedachtegoed, wat ik graag in de praktijk van verandermanagement wil toepassen. Het is een inspirerend boek, helder geschreven en met ruime aandacht voor de theorie als hoe je het gedachtegoed met name als facilitator in praktijk kan brengen en waar je dan op moet letten.Anke Zindler - Rijkswaterstaat
Als Change Management Consultant kom ik regelmatig in situaties terecht, waarbij belangen van meerdere partijen behartigd dienen te worden in een beslissing, een voorstel of een aanpak. Hoewel elke adviseur daar zijn eigen technieken en trucjes voor ontwikkelt, ontbrak het tot nu toe aan een solide, pragmatische aanpak om meerdere partijen tot één standpunt te brengen. Door de vier stappen van Decisions by Design te volgen, ben ik veel beter in staat gebleken om alle belangen in kaart te brengen, de betrokkenen met elkaar te laten praten en begripsvorming te creëren. Om zodoende met elkaar, met onderling begrip, keuzes te maken. Decisions by Design is een aanrader voor iedereen die stakeholders met verschillende (conflicterende) belangen dient te verbinden. Bijvoorbeeld in een rol als management consultant, product owner, CIO of kwartiermaker.Guido van Gemerden - ictverandermanager.nl

Write a review

Heb je het boek gelezen, laat ons weten wat je ervan vind: schrijf hieronder je recensie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.